විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
 

නිල මෙහෙවර ජනතා සේවය
දෙවන වැඩසටහන - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

 
 

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදී ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කළ නිල මෙහෙවර ජනතා සේවය පළමු වැඩසටහන 2016 ජූලි මස දී පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් අති සාර්ථකව නිම විය.


එහි දෙවන වැඩසටහන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ දහනවයක් ආවරණය කරමින් වැඩසටහන් විසිඑකක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කෙරිණ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහජනතාව මුහුණදෙන පරිපාලනමය, ආර්ථිකමය හා සාමාජීයමය ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීම මෙම ජනතා මෙහෙවරෙහි අරමුණ විය.


ඒ අනුව රාජ්‍ය , ව්‍යවස්ථාපිත , පුද්ගලික හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් යථෝක්ත ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කෙරිණ. මෙහිදී පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව , රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල, සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ¸ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව , මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව , විදේශ කටයුතු කාර්යාංශය , වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, විදාතා මධ්‍යස්ථාන, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව , ජාතික තරුණ සේවා සභාව,  කම්කරු කාර්යාල යනාදී ආයතන තිහකට අධික ප්‍රමාණයකගේ නොමසුරු දායකත්වයෙන් නිල මෙහෙවර ජනතා සේවය වඩාත් අර්ථ ගැන්විණ.