විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
 

තිරසර යුගයක් - නව හිරු කිරණක්
ඇතුගල් පුරයට හැඳුනුම්පත් කාර්යාලයක් ......

 
 

තිරසර යුගයක් සඳහා වූ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ අභිලාශය පෙරදැරිව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ  මඟපෙන්වීම අනුව ඓතිහාසික ඇතුගල් පුරවරයේ ඉදිකරන ලද පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වයඹ පළාත් කාර්යාල පරිශ්‍රය අභ්‍යන්තර කටයුතු , වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිඳුන් හා වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මැතිඳුන්ගේ ආරාධනයෙන්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී  ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ සුරතින් 2017.02.12 වන දින පෙ.ව.9.00 ට විවෘත කෙරිණ.


කුරුණෑගල හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරමින් ඇරඹි මෙම වයඹ පළාත් කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් පී . වියානි ගුණතිලක මහතා , අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල් රංජනී ජයකොඩි මහත්මිය , කොමසාරිස් මෙහෙයුම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා සහ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර කොමසාරිස්වරු, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්‍ෂ, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී , පරිපාලන නිලධාරී සහ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් සහභාගී වූහ.


පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු මහජනතාවට වඩාත් සමීප කරලීමේ අරමුණ ඇතිව, ස්ථාපිත කරනු ලැබූ වයඹ පළාත් කාර්යාලය සහකාර කොමසාරිස් එම්. එම්. නන්දන මහීපාල මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් හා ශාඛා ප්‍රධානීන් වන කිත්සිරි ඒකනායක මහතාගේ  හා සුසන්ත රත්නායක මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.  මෙම කාර්යාලය හරහා වයඹ පළාතේ ජනතාවට නව හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමටත්, හැඳුනුම්පතට අදාළව පවතින සියලුම ගැටලු ඉදිරිපත් කර විසඳා ගැනීමටත් හැකියාව උදාවනු ඇත.


වයඹ පළාතේ සියලුම පාසල් , ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ , වතු සමාගම් යනාදියේ ඉල්ලුම්පත් සෘජුවම මෙම කාර්යාලය වෙත යොමු කළ හැකිය. එමෙන්ම වයඹ පළාත තුළ සිදු කෙරෙන ජංගම සේවාවන් ද මෙම කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරෙනු ඇත.

 
     

 

 

තැපැල් ලැබීම (Postal - In) අයදුම්පත් පරිලෝකනය (Scan) කිරීම, ලේඛනවල නිරවද්‍යතාව පරීක්ෂා කිරීම (EQD) , අනුමත කිරීම (Authorize) , දත්ත ඇතුළත් කිරීම (Data Enter) , සිංහල පරිවර්තනය (Sinhala Literation ) හා දෙමළ පරිවර්තනය (Tamil Literation) යනාදී කටයුතු මෙම කාර්යාලය තුළ සිදු කෙරෙන අතර අංක ලියාපදිංචි කිරීමෙන් (Registration) අනතුරුව හැඳුනුම්පත මුද්‍රණය (Print)කොට තත්ත්ව පරීක්ෂා කිරීම (QA)  හා පටලගත කිරීමත් (Laminate)  සකසා නිම කළ හැඳුනුම්පත නැවත පරිලෝකනය කිරීමත්  (Scan), තැපෑලට යොමු කිරීමත් (Postal - Out) බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය මඟින් සිදු කෙරෙනු ඇත.

හැඳුනුම්පත සැකසීම සඳහා වන අයදුම්පත්  තම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් අත්සන් කොට සහතික කිරීමෙන් අනතුරුව අංක 129, දඹුල්ල පාර කුරුණෑගල දරණ ලිපිනයේ පිහිටි අප දෙපාර්තමේන්තුවේ වයඹ පළාත් කාර්යාලයට තැපෑලෙන් හෝ ගෙනැවිත් භාර දීමෙන් වයඹ පළාතේ වෙසෙන ජනතාවට කඩිනමින් හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇත.